Filmarkivet

13 timmar film
Sollentuna Filmklubbs arkiv innehåller filmer ända från 1964 då klubben bildades. Från början var det smalfilm. I mitten av sextiotalet var amatörfilmformatet fortfarande dubbel 8, lite senare kom super 8 och inte förrän mot slutet av 80-talet tog den analoga videotekniken över i klubben. Nu är det digitalvideo som gäller, men alla filmer i arkivet, oavsett originalformat, har förts över till digital form. Till 40-årsjubiléet gjordes en box med 6 DVD-skivor. Totalt finns nu ungefär 13 timmar film i arkivet!

Det är en brokig samling. Allt från minutfilmer till halvtimmeslånga produktioner. Dokumentärfilmer och spelfilmer. Kvalitén på filmerna är förstås varierande, likaså ambitionsnivån. Några är korta och enkla, ibland lite improviserade, filmer som gjorts på ett visst tema för visning på Storträffen (stockholmsklubbarnas årliga sammankomst, tidigare 7-klubbsträffen). Andra är mera ambitiösa produktioner och det finns några klubbfilmer som fått utmärkelser i internationella filmfestivaler, t ex Push och Flickan och havet. Gemensamt för alla är nog att det har varit kul att göra filmerna. Det är en viktig anledning till att vi filmar! Och ser till att filmarkivet växer lite till...

Naturligtvis är det stor skillnad att arbeta med film idag jämfört med för 40 år sedan. Nutidens tekniska möjligheter är mycket större (vilket inte betyder att vi automatiskt gör bättre film). Numera ser vi ljudfilm som något självklart, men så var det inte i klubbens barndom och de äldsta filmerna i arkivet är stumfilmer. Ett exempel är Vi lär oss smalfilma från den studiecirkel i smalfilmning som föregick bildandet av Sollentuna Filmklubb, ett unikt tidsdokument. Andra filmer med lokal anknytning är Mitt i byn och Säbyvår från början av 70-talet som båda gjordes med pålagt ljud.

Här presenteras ett urval av klubbens filmer under rubrikerna Spelfilmer och Dokumentärer. Filmerna kan ses på YouTube. Sök på Sollentuna Filmklubb.

Några klubbfilmer