Årsberättelse 2012

Detta år utgjorde klubbens 48:e verksamhetsår sedan starten 1964.

Sollentuna Filmklubbs styrelse har under det gångna året bestått av Mats Brunberg (ordförande), Claes Deander (sekreterare) och Göran Wedholm (kassör). Adi Omanovic och Mak Omanovic har varit suppleanter. Sune Nyström är revisor inför årsmötet.

Möten
Klubben har under året haft 11 ordinarie möten, 6 på våren och 5 på hösten. På mötestiden har vi tittat på film och diskuterat teknik och filmidéer.

Mats Brunberg har under året arbetat med en film om Ewy Rosqvist-von Korffs tävlande i Argentina i början av 60-talet. I filmen berättar Ewy minnen till den tyska filmen Jagd auf heißen Straßen från 1964. En del mötestid har ägnats åt detta och flera klubbmedlemmar har på olika sätt varit engagerade i projektet. Några var också med och filmade när 50-årsjubiléet av Ewys totalseger i Argentinas Grand Prix firades i Nacka Strand den 4 november. En kort version av den inspelningen redigerades av Stefan Vesterberg och visades som temafilm på Storträffen med titeln Queen on Wheel.

Adi och Mak Omanovic har visat spelfilmerna Fast breakfast, deltagare i Nikon Filmfestival, Två juggar och en 3D-TV samt reklamfilmerna Mercuri International och Slända - a pen that stands out. Stefan Vesterberg har visat sin musikvideo Rock U om en rockabilly-grupp från Piteå. Jan Lindberg och Jorge Conde har också visat egna filmer.

Vi har använt webkamera vid ett par möten som ett sätt att kommunicera när någon eller några inte har möjlighet att närvara.

Storträffen
Årets Storträff ägde för första gången rum på en torsdag, men det verkade inte ha någon stor positiv inverkan på deltagarantalet. Precis som förra året var Ericssons Film- och Videoklubb arrangör med Reine Skatt som konferencier. Övriga deltagande klubbar på träffen i Kista den 22 november var Sollentuna Filmklubb, Focus och Parentesen.

Totalt visades 17 filmer, varav 6 på temat Transport. Klubben visade Adi och Mak Omanovic's spelfilm Före finalen om en fotbollsträning där lagets bästa spelare och "bråkstake" inte är välkommen. Hela filmen på 9 minuter består av en tagning. Vi visade också bakomfilmen till denna, Fast breakfast och Slända av bröderna Omanovic, Rock U av Stefan Vesterberg och som temafilm Queen on Wheel.

Det bestämdes att Parentesen arrangerar Storträffen nästa år med tema Veteran.

Medlemsantal
Vid årets slut är medlemsantalet 15.

Övrigt
Klubben har lagt upp en del information på Facebook, bl a inventarielista och medlemslista, med åtkomst bara av medlemmar i gruppen "Sollentuna Filmklubb".

En reporter från tidningen Vi i Sollentuna besökte ett möte under hösten och ett reportage om klubben publicerades i ett av oktobernumren.

Vi hoppas att kommande aktiviteter i filmklubben blir både roliga och utvecklande för oss som filmare och att det sker under fortsatt trevliga arbetsformer.