Årsberättelse 2015

Detta år utgjorde klubbens 51:a verksamhetsår sedan starten 1964.

Sollentuna Filmklubbs styrelse har under det gångna året bestått av Mats Brunberg (ordförande), Claes Deander (sekreterare) och Göran Wedholm (kassör). Adi Omanovic och Mak Omanovic har varit suppleanter. Roberth Wickström är revisor inför årsmötet och Jan Lindberg är revisorsuppleant.

Möten
Klubben har under året haft 10 ordinarie möten, 6 på våren och 4 på hösten. Därutöver har vi träffats några gånger för planering av de filminspelningar vi gjort. De flesta möten har hållits hemma hos olika medlemmar. Flera medlemmar har visat film och vi har haft diskussioner kring dessa. Vi har pratat mycket teknik, framförallt med anledning av de stora filmprojekt vi har genomfört.

Ett möte ägde rum hos Omanovic Production där Adi och Mak Omanovic visade oss runt i lokalerna och den utrustning man jobbar med. Där fick vi också tillfälle att öva ljussättning i intervjusituationer och titta på resultatet i datorn.

På filmklubbmötet i maj gjorde vi en utflykt till ön Bryggholmen utanför Enköping. På ön finns en herrgård och stora delar av ön är naturreservat. Några klubbmedlemmar filmade delar av utflykten och vi spelade också in det vi fick berättat av ägarna till gården om öns historia och hur man vill driva verksamheten med café/restaurang, gästhamn och stuguthyrning bland annat. Det hela redigerades senare av Mats Brunberg. Se nedan.

Filmprojekt
Efter de filmningar av konserter vi gjort tidigare har vi under 2015 försökt utveckla oss i den typen av filmproduktion. Vi spelade in hela föreställningen av musikteatern Polhems huvudwerk på en utomhusscen i Prästgårdsparken i Sorunda den 4 juli. Dramat är ett nyskrivet musikteaterspel som gestaltar Christopher Polhems liv i bygden för ca 350 år sedan. Fyra klubbmedlemmar deltog vid inspelningen. Vi hade 2 ljudinspelare och 10 kameror på plats för att täcka in både den stora spelplatsen och orkestern. Sex av kamerorna var fast monterade. Föreställningen varade i ungefär två timmar uppdelat på två akter. Hela detta gigantiska material redigerades av Jan Lindberg. Ett antal DVD/BluRay-kopior av den 2 timmar och 7 minuter långa filmen har sålts till deltagare i spelen.

Nästa stora uppgift var konserten Carmina Burana som vi filmade den 15 november i Uppsala konserthus. Det var en timslång konsert med S:t Tomas symfoniorkester, Uppsala Kammarkör, Knivsta kammarkör, Birkakören, Uppsala Domkyrkas flickkör samt tre solister. Fyra klubbmedlemmar deltog vid inspelningen. Även vid detta tillfälle hade vi ett tiotal kameror på plats varav 5 var bemannade. Bland annat hade vi en fast monterad GoPro-kamera riktad på dirigenten Francesco Acquista. Mycket god hjälp hade vi av en person som genom att läsa partituret kunde tala om för kameramännen, med hjälp av några för ändamålet införskaffade Walkie Talkie, vad som kommer att hända härnäst i musikväg. Jan Lindberg har svarat för redigeringen även av denna film.

Mats Brunberg redigerade den ovan nämnda filmen om besöket på Bryggholmen. Filmen Bryggholmens Gård blev 8 minuter och visades sen på Storträffen.

Storträffen
Ericssons Film- & Videoklubb arrangerade Storträffen 2015. Det var bara arrangörsklubben och Sollentuna Filmklubb som visade film under kvällen, totalt 13 filmer varav 2 filmer på temat Hittegods. Vi visade Ice Land 2015 av Mario León och som temafilm Bryggholmens Gård samt följande filmer av Adi och Mak Omanovic: Glas & Tenn - Svensk Tenn - Avsnitt 3, Jack Moy & Glöden - Whiskey And Maria (musikvideo), Comviq WePlus och Tele2 ELT 2015.

Det var inte bara filmvisning på årets Storträff. Vi fick under en timme lyssna på ett intressant föredrag av biograftekniker Martin Voss Schrader som berättade om utvecklingen med filminspelning, distribution och visning i digital teknik.

Till sist röstade man fram temat till nästa år och det blev Hälsa.

Medlemsantal
Vid årets slut är medlemsantalet 13.

Övrigt
Vi var en kväll inbjudna till ett av IOGT's möten i Järfälla för att berätta om klubben och visa några filmer från olika epoker i klubbens historia. Vi visade bl a klubbfilmerna En gammal historia, Dödlig Torsk, Landsnora Kvarn, Huset och Å andra sidan.

Vi hoppas att klubbens aktiviteter det kommande året blir både roliga och utvecklande för oss som filmare och att det sker under fortsatt trevliga arbetsformer.