Årsberättelse 2019

Detta år utgjorde klubbens 55:e verksamhetsår sedan starten 1964.

I Sollentuna Filmklubbs styrelse har under året Mats Brunberg varit ordförande och övriga ledamöter har varit Claes Deander, Jan Lindberg, Bo GT Jonsson och Mario León.

Möten
Klubben har under året haft 9 möten hemma hos olika medlemmar. Vi har ägnat mycket mötestid åt filmprojektet med Bo (se nedan). På ett klubbmöte under hösten bakade vi bullar för att göra en temafilm till Storträffen (se nedan). Vi har också pratat teknik på våra klubbmöten, bland annat om färgkorrigering. Jan Lindberg visade på ett möte olika exempel på färgkorrigeringar från en tagning och på årets sista möte fick vi lära oss färgteknik av Stefan Vesterberg.

Filmprojekt
I februari var Mats Brunberg, Mario León och Jan Lindberg hemma hos Bo GT Jonsson i Åkersberga för att filma en intervju med Bo om ALFA-cykeln. Bo berättade om hur det kom sig att han började utveckla och tillverka denna trehjuliga cykel med ombyggd trampfunktion. Den användes på förskolor och daghem som hjälpmedel för barn med en typ av rörelsehinder som gör det svårt att cykla på en vanlig trehjuling. 1979 kom serieproduktion igång och Bo skötte vidareutveckling och produktion fram till 1997, då tillverkningen upphörde.

Intervjun med Bo blev startskottet för en film om honom och ALFA-cykeln. Det gav oss tillfälle att öva ljussättning och kameraplaceringar i intervjusituationer. Vi lärde oss mycket genom att titta på instruktioner och studera exempel från andra filmer. Fler intervjutagningar med Bo gjordes senare på ett klubbmöte hos Jan.

Mats och Mario var vid andra tillfällen hemma hos Bo för att filma olika vardagliga situationer. En dag besökte vi Tekniska Museet där vi filmade bland annat i ett förråd där cykeln fanns och i museets bibliotek när vi tittade på dokumentationen om cykeln. Vi fick sen också möjlighet att låna hem cykeln ett par veckor på sommaren så att vi kunde filma ett cyklande barn. Samtidigt träffade vi Victoria Wedin som använde cykeln som barn och kunde berätta vad hon kom ihåg av det.

Ofta har flera kameror använts vid inspelningarna, så vi har ett mycket omfattande material. På klubbmöten har vi diskuterat hur vi ska gå vidare med efterarbetet. Mario håller nu på att redigera en version med inriktning på ALFA-cykeln. En tanke är att kanske även göra en film om Bo i lite vidare bemärkelse.

Tåghemmet
Ett annat tillfälle att filma en person som pratar och är snyggt placerad i bild fick vi genom uppdraget att göra två filmer om teaterprojektet Tåghemmet på ett äldreboende. Det skulle dels bli en film som handlar om arbetet med teaterstycket (en tågresa med minnesupplevelser) tillsammans med en grupp äldre och dels en film med ett exempel på detta. Jan Lindberg har drivit projektet och Mats Brunberg och Mario León har varit med som fotografer.

Temafilm till Storträffen - Jubileum
Med kort om tid kvar att göra en film till Storträffen beslöts att baka kanelbullar på ett möte i början av november. Kanelbullens dag hade fyllt 20 år så det fick bli vårt jubileum. Jan Lindberg filmade bakprocessen och Claes Deander stod för idé och redigering. Bakträffen blev 6 minuter.

Storträffen
60-årsjubilerande Ericssons Film- och Videoklubb var värd för Storträffen i Ericssons lokaler i Kista. Vi hälsades välkomna och serverades smörgåstårta innan det var dags att slå sig ner i visningslokalen. Temat för kvällen var Jubileum och som inledning visade Ericsson-klubben en 25 minuter lång jubileumsfilm EFV från 50 till 60.

Klubbens deltagande filmer var Segelflygdagen 2019 av Mats Brunberg och Mario León, filmerna Björn Waldegård och drömmen om att äga en 450 SLC och Greta på turné av Mats Brunberg samt 360-kamerafilmen Höstbåt av Jan Lindberg. Som temafilm visade vi Bakträffen.

Förutom den inledande jubileumsfilmen deltog 10 filmer (varav två temafilmer) med total speltid 45 minuter. Kvalitén på filmerna var precis som förra året genomgående bra. På programmet stod också demonstration av utrustning och det var Magnus Elmborg i Paren-tesen som presenterade en ljudinspelare och en gimbal till en telefon. Det bestämdes att nästa års Storträff ska arrangeras av Parentesen med temat Klimat.

Medlemsantal
Vi hade under året 11 medlemmar i listan.

Övrigt
Klubben har för ca 4000 kr köpt en motorglidskena som vi har använt vid intervjutagning-ar och liknande i ovanstående filmprojekt.

2019 var ett år med stor filmaktivitet och vi har skaffat oss nyttiga erfarenheter, bland annat av att filma intervjuer inomhus. Övning (mycket filmande) ger färdighet. Vi ser fram mot kommande aktiviteter i klubben 2020.