Filmövning

Vi har ägnat några möten åt att öva dokumentärfilmning. Här är ett par bilder från den 13 april vid Bögs gård på Järvafältet då vi övade att filma två personer gående bredvid varandra och pratar.

Teknikmöte i city

Citykyrkan i Stockholm var platsen för en möteskväll i början av september. Stefan i filmklubben visade tekniken som han jobbar med för livestreaming av gudstjänster. Vi fick se hur bildmixern fungerar, olika inställningar, hur styrning av de fasta kamerorna görs från kontrollpanelen och mycket annat.