Mats och hans bilar

”Mats och hans bilar” är ett projekt som påbörjades sommaren 2020 efter en idé av Jan Lindberg. Till vackra bilder från bland annat Strömsholms slott och Skoklosters slott berättar Mats Brunberg i filmklubben om sitt intresse för Mercedes-bilar.

Tåghemmet

Tåghemmet är ett teaterstycke på ett demensboende i Solna hösten 2018. Sollentuna Filmklubb med Jan Lindberg i spetsen gjorde två filmer där Margita Lundman berättar om projektet.
———-
”The Train Home” is a theatre play at a dementia residential home in Solna, Sweden, in autumn of 2018. Sollentuna Filmklubb with Jan Lindberg in the lead made two films in which Margita Lundman tells about the project.