Filmövning

Vi har ägnat några möten åt att öva dokumentärfilmning. Här är ett par bilder från den 13 april vid Bögs gård på Järvafältet då vi övade att filma två personer gående bredvid varandra och pratar.