ALFA-cykeln

Jan och Mats på Tekniska museet

ALFA-cykeln är en trehjuling med ombyggd trampfunktion för handikappade barn som utvecklades av vår medlem Bo Jonsson på 1970-talet. Den började serietillverkas 1979 med Landstingets Inköpscentral som största kund. Tillverkningen upphörde när Bo’s företag gick i konkurs 1997 som en följd av finanskrisen.

Utvecklingen av ALFA-cykeln är ett unikt projekt som vi ville dokumentera på något sätt. I februari 2019 satte vi igång och gjorde intervjuer med Bo vid några tillfällen. Tekniska Museet har ett exemplar av cykeln och vi var där och filmade en dag. Bilderna nedan är från det besöket. Nu ett år senare pågår arbetet med att slutföra filmen.

Tekniska museet

Dessvärre är Bo nu inte längre med oss, han gick hastigt bort i februari 2020. Bo blev 90 år.

Vi har tappat en engagerad medlem. Vi hann i alla fall spela in mycket film tillsammans med Bo och jag vet att han tyckte det var roligt att vi började med detta. Vi tyckte det var fantastiskt att han kom ihåg så mycket detaljer om sitt arbete med ALFA-cykeln och mycket annat som han berättade om sitt liv.
/ Claes