Klubbfilm 1993, 13 minuter, inspelad på S-VHS 

När man färdas Landsboravägen längs Edsviken från Edsbergs slott mot Bergendal dyker det oväntat upp ett trafikljus i en krök. Det sägs vara Sollentunas äldsta och det står där för att vakta ett enda hus, Landsnora vattenkvarn.

I mer än 400 år hade det malts spannmål vid Landsnora när den siste mjölnaren Robert Carlsson på 1950-talet stängde dammluckan och stannade råoljemotorn. I tre århundraden var det endast vattenhjulet som gav kraften. Sedan blev det även lokomobil, vattenturbin och råoljemotor.

1983 övergick kvarnen i kommunens ägo och hembygdsföreningen fick i uppdrag att förvalta och rusta kvarnen invändigt. Två gånger om året ordnar hembygdsföreningen malning i kvarnen.

Filmen är inspelad under vårmalningen och skildrar en dag när allmänheten bereds tillfälle att se ett stycke äkta kulturhistoria. Från hembygdsföreningen deltar bland annat Nils Göransson och Inga Hellström.

Filmen påbörjades 1992 och det mesta spelades in med klubbens nya S-VHS-kamera. Den redigerades med klubbens S-VHS-bandspelare och gjordes klar efter intensivt arbete hösten 1993, då den visades för besökarna på höstmalningen.

Ett 10-tal kopior såldes till medlemmar i hembygdsföreningen. Efter önskemål från hembygdsföreningen kompletterades filmen med några scener som beskriver arbetet med kvarnens vattenturbin.

Det var den första klubbfilm vi gjorde på video och vi fick leva med begränsningarna i den analoga videotekniken. Vi hade bland annat problem med att färgen försvann efter två kopieringar, vilket senare visade sig bero på ett fel på klubbens kamera.