Klubbfilm 1998, 15 minuter, inspelad på S-VHS och Hi8

Överby kvarn restaurerades på 1990-talet. I Sollentuna har det funnits sex väderkvarnar men bara Överby finns kvar idag. Kvarnen var i mycket dåligt skick när hembygdsföreningen beslutade att försöka få den funktionsduglig igen, så nära den ursprungliga kvarnen som möjligt. Arbetsgruppen bestående av Sven Holmström, Johan Jansson, Per-Inge Gyllenhammar och Sven Andersson arbetade i fyra år med restaureringen. Ett krav var att restaureringen gjordes enligt gamla hantverksmetoder. I maj 1995 återinvigdes kvarnen.

Följande stod att läsa i hembygdsföreningens tidning Bygdebladet: På söndag kväll var alla fyra vingarna på plats och ställningen riven. Vi var mycket trötta och belåtna men vi hade ännu inga segel så vi kunde provköra. Efter två veckor kunde vi inte hålla oss längre, utan vi skar till fyra små segel (ca 2 kvm) av en gammal presenning. Dessa band vi fast med snören på ribbverket. Nu var det spännande, det blåste en ganska svag vind, skulle det fungera? Bromsen lossades och vi gav vingarna en liten knuff. Vilken känsla! Vingarna fortsatte att rotera, dom snurrade jämnt och fint med 8-10 varv i minuten. Efter 80 år fungerade vingarna på Överby kvarn, det var en majestätisk syn att skåda och vi fylldes av andakt tills vinden försvann bakom de eländiga träden.

Överby Kvarn är en så kallad hättkvarn, vilket innebär att bara överdelen rörs när vingarna skall vridas upp mot vinden. Vingarna är drygt 16 meter i diameter och det krävs en vindstyrka på minst 8 m/s för att det ska gå att mala. Varje vår ordnas det nu visning av kvarnen och malning om vinden räcker till.

Filmen visar bilder från återinvigningen och visningar av kvarnen varvat med bilder från restaureringsarbetet. På SFV-festivalen 1999 belönades den med Gyllene Diplom. Den har också visats på lokal-TV i Sollentuna.

Medan vi jobbade med filmen om Landsnora kvarn uppkom tanken att göra en film om en annan gammal kvarn i Sollentuna, väderkvarnen i Överby. Steget dit var inte så långt eftersom vi hade kontakter med hembygdsföreningen som höll på att rusta upp kvarnen.

Vi gjorde de första inspelningarna under återinvigningen lördagen den 6 maj 1995. Men vi saknade bilder från arbetet med kvarnen. Sune Nyström som var aktiv i hembygdsföreningen hade dock filmat en del av detta och Sune blev sedan också medlem i filmklubben. Vi fortsatte sedan inspelningarna vid tre olika tillfällen våren 1996. Några personer ur hembygdsföreningens kvarngrupp intervjuades.

Filmen spelades in på S-VHS och redigerades med klubbens S-VHS-bandspelare. Mats Brunberg, Sune Nyström och Claes Deander arbetade med redigeringen hösten 1998. Sune Nyström läste speakertexten.