Klubbfilm 1981, 15 minuter, inspelad på Super 8

I februari 1981 filmade klubben skridskotävlingen Sollentunaloppet på sjön Norrviken med över 600 deltagare i olika klasser. Filmen gjordes på beställning av Sollentuna Skridskosällskap som arrangerar tävlingen tillsammans med Sollentunakorpen. Vi hade tidigare fått förfrågan från skridskosällskapet och eftersom det var länge sedan vi gjorde en stor dokumentärfilm bestämde vi oss för att satsa på detta.

Femton klubbmedlemmar deltog i arbetet under loppet. Det var 7 grader kallt när vi samlades på morgonen. Vi var indelade i sex grupper med en kamera i varje grupp, fyra direktljudkameror (Beaulieu 5008 och Nizo 2056) och två stumkameror (Eumig 860 och Nizo). Vi hade hyrt trådlösa mikrofoner som vi använde till två av direktljudkamerorna. Varje grupp hade reservutrustning i form av kamera och bandspelare. En UHER-bandspelare användes för inspelning av högtalarljud och annat miljöljud. Allt fungerade bra i kylan.

Förberedelserna var noggranna. Ett detaljerat tidsschema hade gjorts för varje grupp för att vi skulle kunna täcka in alla delar av loppet. Intervjuer gjordes av åkare i flextidsklassen och åkare som gått i mål. 35 rullar Super 8-film förbrukades.

Grovredigeringen delades upp på några personer som hade varit med under inspelningen. Den slutliga redigeringen och ljudmixningen gjordes sedan hösten 1981 av Mats Brunberg.